BeConnected

Customer experience

Pozytywne doświadczenie klienta gwarancją sukcesu?
Kupujący wchodzą do sklepów detalicznych z większymi oczekiwaniami i większym rozproszeniem, a sprzedawcy spotykają się z coraz większymi wyzwaniami utrzymania uwagi kupującego. Tworzenie innowacyjnych doświadczeń zakupowych przy użyciu rozwiązań Digital Signage mogą wciągać użytkownika głębiej w doświadczenia zakupowe, pozostawiając długotrwałe wrażenie i przywiązanie do marki.

Jak działa Customer Experience (CX)?
Być może Klient nie zarejestruje wszystkich treści, z którymi się spotka, ale z pewnością będzie pamiętał, jakie emocje towarzyszyły mu podczas wizyty w sklepie. Jeśli jego doświadczenie będzie pozytywne, zacznie się przywiązywać do marki. Z Klienta powracającego zamieni się w stałego, a potem przeobrazi się w tzw. „wirusa”, który zarażać będzie swoim zadowoleniem z danej marki całe grono znajomych, stając się jednocześnie ambasadorem Twojej marki. Budowanie Customer Experience to ciągłe nadążanie za zmieniającymi się nastrojami, trendami, potrzebami albo umiejętnie stworzyć takie, na które przyszły Klient z zainteresowaniem odpowie. Dzięki Digital Signage, zdobycie uwagi odbiorcy jest znacznie prostsze.

Jaką przewagę w budowaniu CX daje Digital Signage?
Użytkownicy mogą być uprawnieni do personalizacji treści na ekranach w czasie rzeczywistym tak, by odzwierciedlały bieżące trendy, aktualny czas pobytu w sklepie lub demografię. Określone pozycje promocji mogą być wyświetlane lub usuwane z ekranów w zależności od rozpoznanego profilu użytkownika. Nasze rozwiązania dostarczą nowych możliwości elastycznego, skutecznego marketingu stawiając w centrum Twoje cele biznesowe. Buduj Customer Experience z nami!

Kontakt