BeConnected

Corporate Communication

Tworzymy nowy wymiar komunikacji korporacyjnej. Budujemy innowacyjny kanał komunikacji z pracownikami i gośćmi w budynkach firm, tzw. Corporate TV. Integrujemy sprzęt i oprogramowanie w przedsiębiorstwach, a także dostarczamy narzędzia, które pozwalają na łatwe tworzenie wszelkiego rodzaju komunikatów w oparciu o szablony graficzne, dane produkcyjne i sprzedażowe automatycznie pobierane przez system.

Co to jest Corporate TV?

Corporate TV – inaczej telewizja wewnętrzna – to połączony system nośników, na którym wyświetlane są różnego rodzaju treści charakterystyczne dla danej firmy, m.in.: komunikaty dotyczące życia firmy, materiały edukacyjne, programy motywacyjne dla pracowników itp.

Corporate TV sprawia, że komunikacja wewnętrzna w firmie staje się łatwiejsza. Pozwala na:

  • budowanie wizerunku firmy otwartej na nowe technologie i świadomej aktualnych trendów
  • sprawną organizację pracy (np. DOORSIGN przy drzwiach do sal konferencyjnych – do zarządzania spotkaniami)
  • poprawę komunikacji z pracownikami oraz wizualizację bieżących procesów w firmie (przede wszystkim procesów produkcyjnych i sprzedażowych)
  • zwiększenie motywacji pracowników.

Telewizja korporacyjna składa się zazwyczaj z ekranów standardowych lub dotykowych, ścian wideo (video wall), ekranów projekcyjnych, tabletów i infokiosków, które są zarządzane zdalnie przez komputer (player), który pobiera z centralnego serwera bieżące informacje.


DOORSIGN  – system do zarządzania spotkaniami

BeConnected dostarcza kompleksowe rozwiązania, wspomagające efektywną komunikację korporacyjną oraz sprawne organizowanie życia firmy. Jako element Corporate TV proponujemy również nowoczesny system multimedialny, który pozwala na zarządzanie czasem spotkań – Doorsign.

Doorsign składa się z niewielkich ekranów dotykowych (lub niedotykowych) umieszczonych przy wejściach do sal konferencyjnych. Na ekranach wyświetlane są informacje o dostępności sal. Doorsign pozwala również w prosty i szybki sposób dokonać rezerwacji wybranego pomieszczenia. Proponowany system pracuje w oparciu o popularne kalendarze Google, zaawansowane narzędzia Microsoft Exchange i Office365 lub kalendarz Schedulla, dzięki czemu zarządzanie nimi jest niezwykle proste. Informacje zbiorcze ze wszystkich sal konferencyjnych mogą być wyświetlane na większym ekranie umieszczonym zazwyczaj w recepcji lub na infopointach.

Zobacz więcej na www.schedulla.com

Kontakt